PSIR 432 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Ekonomik ve Parasal Bütünleşmesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 432
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders Avrupa Birliği’nin siyasi ekonomisine bir giriştir. AB’ye yalnızca ekonomik veya siyasi bir bakış Birliğin geleceği konusunda öğrencileri eksik bırakacaktır. Bu ders AB’nin hem ekonomik hem de siyasi yaklaşımına değinerek AB’yi interdisipliner bir açıdan inceleyecektir. Dersin temel amacı birçok alanı ve politikayı kapsayan politika yapımı sürecinde AB ve üye devletler arasındaki siyasi ve ekonomik etkileşimi analiz etmektir. AB’nin ekonomik ve finansal entegrasyonu ve bu entegrasyonun bugünün Avrupa’sına ve genişleme sürecine etkileri de tartışılacaktır. Bu ders, öğrencilerin her gün AB ile ilgili duydukları güncel konuları akademik bir çerçeveye yerleştirmelerini sağlayacak dinamik bir ders olmalıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Serbest Ticaret Alanı, Gümrük Birliği ve Ekonomik Birlik arasında ayrım yapabilir
  • Avrupa'nın ekonomik kalkınmasının II. Dünya Savaşı sonrası nasıl geliştiğini analiz edebilir
  • Doğu ve Batı Avrupa arasındaki değişik ekonomik gelişim farkını açıklayabilir
  • Amerika Birleşik Devletlerin Avrupa entagrasyonuna katkısını inceleyebilir
  • Optimal para alanının hangi koşullar altında oluştuğunu analiz edebilir
  • Değişik devletlerin para birimlerinin geleceği konusundaki tecrübelerini karşılaştırabilir
  • Farklı merkez bankalarının kurumsal yapı ve hedeflerini karşılaştırabilir
Ders Tanımı Bu ders Avrupa Birliği’nin siyasi ekonomisine bir giriştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş David N. Balaam and Michael Veseth. “The European Union: The Economics and Politics of Integration” in Introduction to Political Economy, Second Edition, 2001. p. 231251Hitiris, Chp. 1
2 Avrupa’nın Ekonomik Tarihi Barry Eichengreen. “Innovation and Integration: Europe’s Economy Since 1945”Baldwin and Wyplosz, Chp. 1
3 Küreselleşme ve bölgesel para birimleri Benjamin Cohen. “Monetary Governance in a World of Regional Currencies”
4 Optimum Currency Areas DeGrauwe. Chp. 1 & 2Baldwin and Wyplosz, Chp. 11
5 Ortak para biriminin fayda ve zararları DeGrauwe, Chp. 3 & 4
6 Arasınav
7 Türkiye Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası DeGrauwe, Chp. 8Caner Bakır, Merkezdeki Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Uluslararası Bir Karşılaştırma. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.
8 Mali Politika ve “the Stability and Growth Pact” Baldwin and Wyplosz. Chp. 18DeGrauwe, Chp. 10
9 AB Bütçesi Ortak Tarım Politikası McDonald and Dearden, Chp. 4Nello, Chp. 11Baldwin and Wyplosz, Chp. 12Riley, Geoff. Economics Case Study: European Common Agricultural Policy, 2003. McDonald and Dearden, Chp. 11Hitiris, Chp. 7Nello, Chp. 12
10 Bölgesel Politika Baldwin and Wyplosz, Chp. 13McDonald and Dearden, Chp. 8Hitiris, Chp. 10Nello, Chp. 15
11 Dış Ticaret Politikası Hitiris, Chp. 8Baldwin and Wyplosz, Chp. 15Nello, Chp. 18 & 19McDonald and Dearden, Chp. 12
12 Rekabet Politikası Riley, Geoff. Economics Case Study: European Competition Policy and the Single European Market, 2003.Case Study: Volkswagen and NintendoBaldwin and Wyplosz, Chp. 14Nello, Chp. 17McDonald and Dearden, Chp. 5
13 Vergilendirme Politikası Hitiris, Chp. 5
14 Sunumlar
15 Sınav
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Baldwin, Richard and Charles Wyplosz. The Economics of European Integration, London: McGraw Hill, 2009. Third Edition.De Grauwe, Paul. Economics of Monetary Union, New York: Oxford University Press, 2009. Eighth Edition.Nello, Susan Senior. The European Union: Economics, Policies and History, London: McGraw Hill, 2009. Second Edition.Hitiris, Theo. European Union Economics, London: FT Prentice Hall, 2003. Fifth Edition.Eichengreen, Barry and Jeffry A. Frieden. The Political Economy of European Monetary Integration. Westview Press, 2000. Second Edition.McDonald, Frank & Stephen Dearden. European Economic and Monetary Integration, 4th Edition, Prentice Hall Financial Times, 2005. Pelkmans, Jacques. European Integration: Methods and Economic Analysis, New York: FT Prentice Hall, 2006. Third Edition.

 


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller Uluslararası ve ulusal haber baskıları ve AB ekonomisi üzerinde kitaplar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
15
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
30
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest