Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Bütünleşmesi Kuramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 410
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda, öğrencilerden Avrupa bütünleşmesi alanındaki çeşitli teoriler üzerine tanım, analiz ve değerlendirme yapmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • anaakım Avrupa bütünleşmesi kuramlarının temel savlarını anlar
  • karşılıklı bağımlılık ilkesine dayalı Avrupa ekonomik ve siyasi bütünleşmesinin güncel sürecini anlar
  • AB'de kurumsallaşma sürecini anlar
  • Avrupa bütünleşmesinde AB kurumlarının rolünü anlar
  • Avrupa bütünleşmesi bağlamında en önemli AB politikalarını anlar
  • güncel Avrupa siyasetinin açıklanmasında Avrupa bütünleşme kuramlarının analitik değerini anlar
  • derste sağlanan kuramsal bilgiler ışığında AB siyasetinin belirli özelliklerine dönük eleştirel yaklaşımlar üretir
Ders Tanımı Bu ders, Avrupa bütünleşme teorilerinin tanıtımı ile öğrencilerin AB bazlı gelişmeleri analiz etme kapasitesinin desteklenmesi için tasarlanmıştır. Öğrencilerden, (1) yazılı metinleri okumaları (2) temel ders konularındaki tartışmalara katılmaları ve (3) Avrupa bütünleşme teorileri dersinde öğrendikleri bilgiler temelinde analitik çalışmalar üretmeleri beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: müfredatın tanıtımı ve açıklaması.
2 “Avrupa Bütünleşmesi"nin Anlamı: Araştırma Konusunun Anlaşılması WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 1/24.ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 1/19.
3 Federalizm WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 25/44.ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 23/30.
4 İşlevselcilik (functionalism), İşlemselcilik (transactionalism) ve Yeni İşlevselcilik (neofunctionalism) ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 31/73. WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 45/74.
5 Liberal hükümetlerarasıcılık (liberal intergovernmentalism) WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 75/94. ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 74/97.
6 Yönetişim (Governance), Çok Taraflı Yönetişim (multilevel governance) theory, Kurumsal Gelişim ve Siyaset Ağları Yaklaşımları WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 97/135. ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 98/129.
7 Kurumsal Politikalar WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 137/155.
8 Sosyal İnşacılık (Social Constructivism) ve Avrupa Bütünleşmesi WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp.159/175. ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp.171/175. See also CHRISTIANSEN, T., JØRGENSEN, K.E., and WIENER A., eds., 2001. The social construction of Europe. London: Sage Publications.
9 Söylem Analizi (Discourse analysis) ve Avrupa Bütünleşmesi WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp.197/214.
10 Uluslararası aktör olarak AB ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 157/185.
11 Avrupa Bütünleşme Kuramının Eleştirel Açıdan Değerlendirilmesi ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 186/197.
12 Analitik Uygulama 1
13 Analitik Uygulama 2
14 Analitik Uygulama 3
15 Araştırma projesinin analizini içeren beş sayfalık analitik çalışmasının teslimi/ Final sınavı için kuramsal yapının gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Kitaplar ve dergi makaleleri (yukarıda), powerpoint gösterileri


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
21
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.