PSIR 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği'nin Bölgesel Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 380
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Avrupa Birliği’nde Bölgesel Politikaların oluşumuna yol açan süreçleri incelemek, son 20 yılda gözlemlenen bölgeselleşmenin politik ekonomisini açıklamak, AB’de bölgeselleşme çeşitlerini ayırt etmek ve bu süreçleri AB yönetişimi bağlamında konumlandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Bölgesel Politika’yı siyaset biliminde ilgili kavramlar ve Avrupa Birliği (AB) ile ilgili kendi politikaları açısından tanımlayabilirler;
  • AB’de Bölgesel Politika'nın ortaya çıkmasına katkıda bulunan ana süreçleri açıklayabilirler;
  • Bölgesel Politikanın tarihsel gelişimini açıklayabilirler;
  • Bölgesel Politika'nın AB'nin kurumsal bağlamındaki yerini açıklayabilirler;
  • Ulusal ve yerel yönetişim düzeylerinin AB’nin Bölgesel Politikası bağlamında oynadığı rolü açıklayabilirler;
  • AB’nin Bölgesel Politikasının temel etkilerini açıklayabilirler.
Ders Tanımı Bu ders AB içinde sosyoekonomik kaynaşma politikalarının kökenleri, evrimi ve mevcut durumunu ve AB bütünleşmesi için sunduğu zorlukları inceler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Bölgeselleşmenin ekonomi politiği Keating, M. and Loughlin, J. (2004) The Political Economy of Regionalism (London: Routledge), Bölüm 1
3 Devlet gelenekleri ve idari reform Keating, M. and Loughlin, J. (2004) The Political Economy of Regionalism (London: Routledge), Bölüm 2
4 Avrupa yönetişimi ve bölgesel politika Keating, M. and Loughlin, J. (2004) The Political Economy of Regionalism (London: Routledge), Bölüm 3
5 Uluslararası İlişkiler perspektifinde bölgeselleşme Keating, M. and Loughlin, J. (2004) The Political Economy of Regionalism (London: Routledge), Bölüm 5
6 AB politika yapım sürecinde bölgesel politika Wallace, H. and Wallace, W. (2000) Policymaking in the European Union (Oxford: Oxford University Press), Bölüm 3
7 AB yapısal fonlarının amaç, hedef ve araçları Leonardi, R. (2005) Cohesion Policy in the European Union (Basingstoke: Palgrave), Bölüm 2
8 Arasınav
9 AB bölgesel politikasının bölgelere etkisi RodriguezPose, A. and Fratesi, U. (2004) “Between Development and Social Policies: The Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions”, Regional Studies 38 (1), pp. 97/113.
10 Çok düzlemli yönetişim Hooghe, L. and Marks, G. (2001) MultiLevel Governance and European Integration (Lanham: Rowman and Littlefield), Bölüm 6
11 AB bölgesel politikasına ulusal tepkiler Leonardi, R. (2005) Cohesion Policy in the European Union (Basingstoke: Palgrave), Bölüm 3
12 AB bölgesel politikasının Türkiye’ye etkileri
13 Çeşitli ve karasal kimlikler Hooghe, L. and Marks, G. (2001) MultiLevel Governance and European Integration (Lanham: Rowman and Littlefield), Bölüm 3
14 Politik başarı için bölgeselleşme gerekli midir? Purcell, M. and Brown, J. C. (2005) “Against the local trap: scale and the study of environment and development”, Progress in Development Studies 5 (4), pp. 279/297.
15 'Bölgesel Politika'nın güncel durumu
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve makaleler, power point sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller Çeşitli uluslararası örgütlerin sosyoekonomik göstergeleri hakkındaki veri tabanları (ör. Eurostat, OECD)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
166

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest