Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği'nin Komşuluk Politikası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 350
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda, öğrencilerin üniversite yıllarında kazandıkları teorik alt yapı ile AB’nin Avrupa Komşuluk Politikası ile ilgili siyasi gelişmeleri tanımlayıp analiz edebilmeleri beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa Komşuluk Politikası'nın (ENP) kökenlerini ve gelişimini Avrupa'nın dış politikası çerçevesinde açıklayabilrler
  • AB dış politikası ve ENP'nin temel değerlerini ve motivasyonlarını tanımlayabilirler
  • ENP'nin kurumsal evrimini tartışabilirler.
  • AB'nin genel dış politikasını ve dış ilişkilerini ENP kapsamında açıklayabilirler.
  • ENP'nin güvenlik boyutunu açıklayabilirler.
  • ENP ile Genişleme politikası arasındaki farkları açıklayabilirler
  • ENP'nin uygulanması hakkında tartışabilirler
Ders Tanımı Bu ders AB komşuluğunun tanıtılarak öğrencilerin Avrupa çalışmaları alanında eğitimsel gelişimi için tasarlanmıştır. Dersin odak noktası Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) ile ilgili gelişmeler üzerinde olacaktır. Öğrencilerin (1) yazılı metinleri okuması (2) temel ders konularındaki tartışmalara katılmaları ve (3) Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesinde edinilen bilgiler temelinde analitik çalışmalar üretmesi beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin ve Ders Planının Tanıtımı ve Açıklanması Dersin tanıtımı, tertibi, gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri
2 Avro-Akdeniz Ortaklığı ve Doğu Avrupa ile İşbirliği Antlaşmalarından Avrupa Komşuluk Politikasına EMERSON, Michael and NOUTCHEVA. Gergana. 2005. “From Barcelona Process to Neighbourhood Policy: Assessments and Open Issues”, CEPS Working Document 220/March 2005. JOHANSSON-NOGUES, Elisabeth. 2004. “A ‘ring of friends’? The implications of the European Neighbourhood Policy for the Mediterranean”, Mediterranean Politics, 9(2), pp. 240-247 [Available from EBSCO].
3 Avrupa Komşuluk Politikasının Doğuşu VARWICK, Johannes and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 15-24. European Commission. 2003. Wider Europe— Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, COM(2003) 104 final [Available from the instructor in the course web file].
4 Avrupa Komşuluk Politikası ve AB Genişlemesi VARWICK, Johannes and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 197-218. DANNREUTHER, Roland. 2006. Developing the Alternative to Enlargement: The European Neighbourhood Policy. European Foreign Affairs Review, 11, 183-201 [Available from EBSCO].
5 Avrupa Komşuluk Politikasının işleyişi - Avrupa Parlamentosu'ndan bir görünüm VARWICK, Johannes and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 49-60.
6 Avrupa Komşuluk Politikasının Eleştirel bir Analizi için Olanaklar Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 25-48.
7 Avrupa Komşuluk Politikası ve AB Değerleri VARWICK, Johannes and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 75-102. LEINO, Päivi, and PETROV, Roman. 2009. Between ‘common values’ and competing universals—the promotion of the EU’s common values through the European Neighbourhood Policy. European Law Journal, 15(5), 654–671 [Available from EBSCO via WILEY SCIENCE]. MANNERS, I., 2010. As you like it: European Union normative power in the European Neighbourhood Policy. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds., The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: Palgrave Macmillan, pp. 29-50.
8 Avrupa Komşuluk Politikası: etik ve kimliğin gücü VARWICK, Johannes and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 75-102. BARBÉ, Esther and JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth. 2008. The EU as a modest ‘force for good’: the European Neighbourhood Policy. International Affairs, 84(1), 81–96 [Available from EBSCO]. TONRA, B., 2010. Identity construction through the ENP: borders and boundaries, insiders and outsiders. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds., The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: Palgrave Macmillan, pp. 51-72.
9 Arasınav
10 Avrupa Komşuluk Politikası ve Karadeniz Bölgesi VARWICK, Johannes and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 61-74. ANDREEV, Svetlozar, A., 2008. The future of European neighbourhood policy and the role of regional cooperation in the Black Sea area. Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 8(2), 93-108 [Available from EBSCO].
11 Avrupa Komşuluk Politikası ve Rusya VARWICK, Johannes and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 61-74. De WILDE, T. and PELLON, G., 2006. The implications of the ENP on the EU-Russia ‘Strategic Partnership’. Helsinki Monitor, 17(2), 119-132 [Available from EBSCO]. HAUKKALA, H., 2010. Explaining Russian reactions to the European Neighbourhood Policy. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds., The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: Palgrave Macmillan, pp. 161-177.
12 Öğrenci sunumları .
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Books and journal articles (see above), power point presentations, official webpages of relevant institutions as indicated in this syllabus and by the instructor in class


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Uluslararası kuruluşların EU/NATO gibi veritabanları ve uluslararası gazeteler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
164

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.