PSIR 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Siyaset Bilimine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 207
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin en önemli amacı öğrencileri siyaset bilimi disiplininin temel kavramları ve sorularıyla tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin temel kavramlarını açıklayabileceklerdir.
  • Devletin tarihsel oluşumunu ve farklı devlet türlerini açıklayabileceklerdir.
  • Temel ideolojik yapıları ve küreselleşme kavramını tanımlayabilecek ve açıklayabileceklerdir.
  • Demokrasi kavramını ve temel demokrasi ve siyasal kültür türlerini tanımlayabilecek ve açıklayabileceklerdir.
  • Temel siyasi parti türlerini, parti sistemlerini ve çıkar gruplarını tanımlayabilecek ve açıklayabileceklerdir.
  • Çeşitli siyasi temsil sistemlerini, bir devletteki güçlerin ayrılmasını ve çeşitli yönetişim seviyelerini tanımlayabilecek ve açıklayabileceklerdir.
  • Parlamenter ve başkanlık sistemlerini karşılaştırabilir.
Ders Tanımı Bu ders; siyaset, güç, meşruiyet ve otorite; modern devletin ve egemenlik kavramının ortaya çıkışı; milliyetçilik ve küreselleşme; çağdaş siyaset ideolojiler; demokrasi ve otoriterik gibi farklı yönetim türleri; siyasal kültür; yasama ve yürütme organlarının organizasyonu ve mekanizmaları; çeşitli yönetişim seviyeleri; siyasi partiler ve çıkar grupları; parlamenter ve başkanlık sistemleri gibi temel kavramların anlamları ve pratik yönlerini ele almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı
2 Siyaset Bilimi’nin temel kavramları: Siyaset, Güç, Otorite, Meşruiyet, Egemenlik; Hükümet ve Yönetişim Heywood, A. Politics, New York: Palgrave, 2013. Bölüm. 1
3 Çağdaş Siyasal İdeolojiler: Liberalizm, Sosyalizm, Faşizm Heywood, Bölüm. 2
4 Demokrasi ve Devlet Heywood, Bölüm 3, Bölüm 4
5 Demokrasi ve Devlet Heywood, Bölüm 3, Bölüm 4
6 Uluslar ve Milliyetçilik; Politik Ekonomi ve Küreselleşme Heywood, Bölüm 5, Bölüm 6
7 Siyaset ve Toplum: Siyasal Kültür ve Medya Heywood, Bölüm 7, Bölüm 8
8 Siyasal Temsil ve Seçimler Heywood, Bölüm 9
9 Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları Heywood, Bölüm 10, Bölüm 11
10 Hükümet Mekanizması: Yasama, Yürütme, Yargı Heywood, Bölümler. 12-15
11 Hükümet Mekanizması: Yasama, Yürütme, Yargı Heywood, Bölümler. 12-15
12 Hükümet Mekanizması: Bürokrasiler ve yönetim türleri (üniter, federal, dejenerasyon) Heywood, Bölümler. 16-18
13 Hükümet Mekanizması: Bürokrasiler ve yönetim türleri (üniter, federal, dejenerasyon) Heywood, Bölümler. 16-18
14 Dönemin Özetlenmesi
15 Dönemin özetlenmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned: Violations of academic honesty include but are not limited to: Cheating or facilitating cheating • looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers, • copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers, • using "cheat sheet," pre-programmed calculator if not allowed by the instructor, • having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper, • Assistance of another person in preparation of a tem paper/homework/project if not allowed by the instructor, • Taking an exam for another student, • Purchasing term projects or homework or other assignments, • Signing in place of another student using their name/signature/student id number, Plagiarism • showing the work of another as one's own, • Not properly citing an earlier own work, • Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor, • Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet, Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81 By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
25
Final Sınavı
1
35
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest