MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Mezunlarımız, gerek yerel, gerek ulusal düzeyde çeşitli isletmelere AB mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yapabilecekleri gibi, Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan AB Genel Sekreterliği, Avrupa Konseyi, OECD, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlara kadar değişik kademelerde görev ve sorumluluk üstlenebilirler. Ayrıca üyelik süreci tamamlandığında Avrupa Birliği kurum ve kuruluşlarında uzman olarak da görev alabileceklerdir.