Hakkımızda

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün amacı kapsamlı eğitim bir eğitim sunarak, öğrencilerimizin analitik ve eleştirel düşünme becerileri kazanmasını ve bu sayede ülkemizin ve dünyamızın geçirmekte olduğu değişimi daha iyi anlayabilmesini ve değişimi yönetebilen liderler haline gelebilmesini sağlamaktır. Bu amaçla Bölüm akademik programımız şu dört branşı içerecek şekilde tasarlanmıştır: uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorileri ve Türkiye siyaseti. Bölümümüzde ayrıca, Avrupa Birliği, uluslararası örgütler, dış politika, politik ekonomi, demokratikleşme, insan hakları ve sosyal adalet, göç ve vatandaşlık gibi konularda etraflı bir araştırma ve eğitim programı yürütüyoruz. Eğitim programımızda tarih, hukuk, felsefe, sosyoloji, coğrafya ve antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden yararlanıyor, öğrencilerimizi  derinlikli bir dünya görüşü, güçlü bir bilimsel birikim ve geniş kariyer olanakları ile mezun ediyoruz.

Mezunlarımız yurt içinde ve dışında geniş kariyer imkânları bularak özel sektörde, kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerin değişik birimlerinde, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, kalkınma ajansları,  Avrupa Birliği Bakanlığı veya Avrupa Konseyi, AGIT, IMF, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlarda, iletişim ve medya sektöründe, sivil toplum örgütlerinde, düşünce kuruluşlarında ve üniversitelerin çeşitli kademelerinde görev ve sorumluluk üstlenmektedir.
Mezunlarımızın çalışmakta olduğu kurum ve kuruluşlardan bazıları şöyledir: Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, İZTO, EBSO, BTSO, Ernst&Young, PwC, JTI, Vodafone, Keskinoğlu, Coca-Cola, Metro, Arkas, University of Florida, Hong Kong PolytechnicUniversity, MSC, TÜBİTAK, İKSEV, HSBC, Finansbank, İş Bankası, YKM, CNR Expo, British Consulate General