PSIR 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sovyetler Sonrası Siyaset
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 430
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders eski Sovyetler Birliği devletlerinin sosyalist rejimlerden piyasa ekonomisi ve çoğulcu demokrasiye geçişlerini incelemektedir. Dersin odak noktası siyaset, ekonomi ve vatandaşlık alanlarında Claus Offe tarafından üçlü geçiş olarak adlandırılan geçişin problemleridir. Teori oluşturma açısından bu süreci ilgilendiren ampirik literatür oldukça kapsamlıdır. Üçüncü dalga olarak adlandırılan demokratik geçişlerin çerçevesine oturtulan bu ülkeler kendi özellikleri açısında gittikçe daha fazla çalışılmakta ve açıklanmaktadır. Aslında nasıl devletler oluşturulmaktadır? Değişim süreci en iyi nasıl açıklanabilir? Eş zamanlı gerçekleşen siyasi ve ekonomik geçişin özellik ve sonuçları nelerdir? Bu kapitalizmin bir çeşidi midir? Başlangıç noktaları aynı olmasına rağmen bu devletler neden farklılık göstermektedir?
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kültür ve mirasın devletler, bireyler ve diğer yapılar üzerindeki etkisini anlayabilir
  • Sovyetler Birliği’nin çözülmesinden sonra ortaya çıkan devletlerin üzerindeki Sovyet etkisini inceleyebilir
  • Çarlık Rusyası’nın Sovyetler Birliği üzerindeki etkisini inceleyebilir
  • Sovyetler Birliği’nde parti ve siyaset geçişlerini inceleyebilir
  • Sovyetler Birliği’nin çözülmesinden sonra ortaya çıkan devletlerin piyasa ekonomisine ve çoğulcu demokrasiye geçişteki sorunlarını belirleyebilir
  • Farklı devletlerin geçişlerindeki farklı problemleri ayırt edebilir
  • Tarihsel açıdan ve günümüzde Rusya’nın bölge açısından önemini açıklayabilir
Ders Tanımı Ders (1) Sovyet sisteminin tarihi arka planı ve mirası (2) Sovyetler Birliği eski devletleri değişik bölgeleriyle inceleyen örnekler (3) geçiş literatürü ve değişim (geçiş ne anlama gelmektedir, bu rejimler nereye gitmektedir ve bu süreç nasıl incelenmelidir) olarak 3 kısma ayrılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Sovyet Mirası Ronald G. Suny, Chp. 1: The Imperial Legacy Mark A. Cichock, Chp. 2
3 Sovyet Mirası Mark A. Cichock, Chp. 2 cont.
4 Sovyet Sonrası Geçişler Ronald G. Suny, Chp. 3: State Building and Nation Making: The Soviet Experience Ken Jowitt, The New World Disorder Claus Offe, Capitalism By Democratic Design
5 Sovyet Sonrası Geçişler Schmitter, Phillippe C. and Terry Lynn Karl. “The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists: How Far East Should They Attempt to Go?” Slavic Review, Vol. 53, No. 1 (Spring 1994), pp. 173-185 Bunce, Valerie. “Should Transitologists Be Grounded?” Slavic Review, Vol.54, No. 1 (Spring 1995), pp. 111-127
6 Arasınav
7 Sovyet Sonrası Rus Çalışmaları Thomas Remington, Chp. 1 Mark Cichock, Chp. 3
8 Baltık Ülkeleri: Letonya Örneği Mark Cichock, Chp. 4 Plakans, Andrejs, “Democratization and political participation in postcommunist societies: the case of Latvia” Laitin, David. “Chapter 1” in Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad. Cornell University Press, 1998
9 Batı Avrasya: Ukrayna Örneği Mark Cichock, Chp. 5
10 Kafkaslar: Gürcistan Örneği Mark Cichock, Chp. 6
11 Orta Asya: Özbekistan Örneği Mark Cichock, Chp. 7
12 Geçiş Literatürü Samuel Huntington, The Third Wave Schmitter and Karl, “What Democracy Is and Is Not...” Barbara Geddes, “What Do We Know About Democratization After Twenty Years”
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Tekrar
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı •Mark A. Cichock. Russian and Eurasian Politics: A Comparative Approach, Longman Publishers, 2003 •Thomas F. Remington. Politics in Russia, fourth edition. Pearson/Longman Publishers, 2006. Makaleler • Suny, Ronald Grigor. “Chapter I: The Imperial Legacy: Land and People” in The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States. Oxford University Press, 1998 •Suny, Ronald Grigor. “Chapter 3: StateBuilding and NationMaking The Soviet Experience” in The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution and the Collapse of the Soviet Union. Stanford University Press, 1993 •Laitin, David. “Chapter 1” in Identity in Formation: The RussianSpeaking Populations in the Near Abroad. Cornell University Press, 1998 • Schmitter, Phillippe C. and Terry Lynn Karl. “The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists: How Far East Should They Attempt to Go?” Slavic Review, Vol. 53, No. 1 (Spring 1994), pp. 173/185 •Plakans, Andrejs, “Democratization and political participation in postcommunist societies: the case of Latvia” •Bunce, Valerie. “Should Transitologists Be Grounded?” Slavic Review, Vol.54, No. 1 (Spring 1995), pp. 111/127 •Jowitt, Ken. “The New World Disorder” •Schmitter and Karl, “What Democracy Is and Is Not...” •Samuel P. Huntington, “The Third Wave” •Kathleen Collins, Clans, Pacts and Politics in Central Asia •Claus Offe, Capitalism By Democratic Design •Barbara Geddes, “What Do We Know About Democratization After Twenty Years”
Önerilen Okumalar/Materyaller Uluslararası ve ulusal haber kaynakları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
17
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
35
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest