FACULTY OF BUSINESS

Department of Political Science and International Relations

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Warning! This page is only available in Turkish.

Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
3                           
4                           
5                           
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
6                           
7                           
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
5                          5
6                           
7                           
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
3                           
4                           
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiAlanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptirSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
BilgiSosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdirSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Bilgiİnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptirUlusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.
BilgiToplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptirUlusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.
BilgiSosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptirBireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Bilgiİleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptirBireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.
BeceriAlanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptirSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.
BeceriYazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşırSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.
BeceriAlana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptirSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.
BeceriKarar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptirKlasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.
BeceriAlanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirirAlanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptirKlasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözerKlasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alırKlasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.
Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirirKlasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olurİnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirirKlasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.
Yetkinlik(Öğrenme)Neyi nasıl öğreneceğini bilirSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterirSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yetkinlik(Öğrenme)Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirirSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yetkinlik(Öğrenme)Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptirAlan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.
Yetkinlik(Öğrenme)Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştırSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarırAlan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptirAlan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtırAlan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanırİnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürürİnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurarAlanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanırSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket ederİkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptirİkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Yetkinlik(Alana Özgü)Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptirİnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidirİnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

SOCIAL MEDIA

NEWS |ALL NEWS

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.