PSIR 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Siyasi Düşünceler Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 205
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri siyasal düşünce tarihinin temel kavramları ve sorularıyla tanıştırmak; etik ve politik meseleler üzerine eleştirel düşünebilme kapasitesini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyasal düşünce tarihinde Antik Yunan’dan erken modern döneme kadar uzanan dönemin temel kavram ve yaklaşımlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecekler
  • Siyaset teorisinin temel metinlerini kendi tarihsel bağlamları çerçevesinde yorumlayabilecekler
  • Etik ve politik problemler üzerine eleştirel ve yaratıcı bir tarzda düşünebilecekler
  • Adalet, özgürlük, demokrasi, yurttaşlık ve insan hakları gibi kavramları açıklayıp değerlendirebilecekler
  • Siyasal düşünce tarihinde karşılaştıkları yaklaşımları çağdaş kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders siyaset felsefesi tarihinin kanonik metinlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Ele alınacak düşünürler arasında Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes ve Locke yer almaktadır. Adalet, demokrasi, özgürlük, yurttaşlık, egemenlik, iktidar, devlet, meşruiyet gibi kavramlar irdelenecek ve insan hakları bildirgelerinin incelenmesiyle sona erecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Siyaset Felsefesinin Demokratik Atina’daki Kökenleri
2 Sokratik Yurttaşlık “Socrates’ Apology,” The Last Days of Socrates, (Hardmondsworth: Penguin, 1993), 37-67.
3 Platon’un Siyaset Felsefesi I: Adalet Nedir? Plato, The Republic, Book I & II (Cambridge University Press, 1991), 3-61.
4 Platon’un Siyaset Felsefesi II: Adalet ve Eğitim Plato, The Republic, Book III & IV (Cambridge University Press, 1991), 63-125
5 Platon’un Siyaset Felsefesi III: Adil Rejim Plato, The Republic, Book V & VI (Cambridge University Press, 1991), 127-161.
6 Aristoteles’in Siyaset Felsefesi I: Konuşma ve Eylem Aristotle, Politics, Book I & II (Cambridge University Press, 1986), 11-39.
7 Aristoteles’in Siyaset Felsefesi II: Yurttaşlık ve Rejim Türleri Aristotle, Politics, Book III & IV (Cambridge University Press), 91-114.
8 Ara Sınav I
9 Machiavelli’nin Prens’i: İktidar ve Siyaset Machiavelli, The Prince, (Cambridge University Press, 1988), 3-54.
10 Machiavelli’nin Prens’i: Yönetim Sanatı Machiavelli, The Prince, (Cambridge University Press, 1988), 54-91.
11 Hobbes’un Leviathan’ı: Doğal Özgürlük Hobbes, Leviathan, (Cambridge University Press, 1997), 86-115.
12 Hobbes’un Leviathan’ı: Modern Devlet Hobbes, Leviathan, (Cambridge University Press, 1997), 117-154.
13 Ara Sınav II
14 Locke: Yaşama, Özgürlük ve Mülkiyet Hakkı Locke, Second Treatise of Government, Political Writings (Penguin, 1993).
15 İnsan Hakları Bildirgeleri The American Declaration of Independence & the French Declaration of the Rights of Man and Citizen.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Plato, Apology 

Plato, The Republic 

Aristotle, Politics 

Machiavelli, The Prince 

Hobbes, Leviathan  

Locke, Second Treatise of Government 

Herman Melville, Billy Budd

Önerilen Okumalar/Materyaller

Diğer Kaynaklar

1. Janet Coleman, A History of Political Thought (Blackwell, 2000). 

2. Iain Hampsher-Monk, AHistory of Modern Political Thought (Blackwell, 1992). 

3. Leo Strauss and Joseph Cropsey, History of Political Philosophy, University of Chicago Press, 1987. 

4. David Miller, Janet Coleman, William Connolly and Alan Ryan (ed), The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought (Blackwell, 1987)

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
20
Final Sınavı
1
20
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest