Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

ENG 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kariyer gelişimi için İngilizce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ENG 410
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
  0 4. Sınıf olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri işe başvurma sürecinin bütün basamaklarını modelleyerek profesyonel hayatlarına hazırlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • iş ilanlarında görülen standart içeriğe göre, başvurulan işe uygun olup olmadıklarını analiz edebileceklerdir.
  • kişiselleştirilmiş bir özgeçmiş yazabileceklerdir.
  • iş başvuru formlarında talep edilen içeriğe dair bilgi edinebileceklerdir
  • içerik ve dil olarak uygun niyet mektubu yazabileceklerdir
  • bir iş görüşmesi sırasında farklı görüşme tekniklerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
  • mesleki konulara ilişkin elektronik yazışmalarda kullanılacak içerik ve üslup hakkında bilgi edinebileceklerdir
  • iş tekliflerinin kabulü, uzlaşması ve reddinin nasıl ele alınacağı konusunda sahip oldukları temel bilgileri uygulayabileceklerdir.
  • işe başvuru süreciile ilgili terminoloji bilgisini çeşitli bağşamlarda kullanabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilerin profesyonel iş hayatlarına başlarken gerekli beceri ve bilgilerini kullanabilmelerini sağlamak üzere planlanmıştır. Bu ders, işe başvuru süreçlerinin - iş fırsatlarını yakalama, özgeçmiş yazabilme, iş başvuru formlarını doldurma, niyet mektubu yazma ve takip etme, ve aynı zamanda işi kabul veya reddetme gibi-bütün adımlarını kapsayacak şekilde öğrencilerin modelleme yapmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introductory Unit Get an Idea: A Success Story - internal / external factors of success Introducton to the course - Introductory Ünite syf 1-6
2 Ünite 1 Get to Know Yourself: Researching YOU - personality, skills, SWOT analysis Ünite 1 syf. 7-15
3 Ünite 2 Get Inside: Job Hunting - job advertisements, cold calling, Project Ünite 2 syf. 16-24
4 Ünite 2 continued Get Inside: Job Hunting - networking, organizational culture Ünite 2 syf. 25-39
5 Ünite 3 Get Ready: Preparing Your Documents -CVs Ünite 3 syf. 40-52
6 Ünite 3 continued Get Ready: Preparing Your Documents - CVs Homework / Assignment Ünite 3 syf. 53-56
7 Ünite 3 continued Get Ready: Preparing Your Documents - cover letters, job application forms Ünite 3 syf. 57-60, 62-72
8 Ünite 4 Get Ahead: Prepping for a Job Interview -interview types, interview stages, small talk, personal/research/behavioral questions - Presentation / Jury Ünite 4 syf. 73, 75-91
9 Ünite 4 continued Get Ahead: Prepping for a Job Interview - case / strategic questions, first impressions and body language Ünite 4 syf. 89-99, 102-103
10 Ünite 4 continued Get Ahead: Prepping for a Job Interview - interview questions about CVs, job interview practice Ünite 4 syf. 101, 104
11 Konu tekrarı + ara sınav (iş mülakatı)
12 Ünite 5 Get a Response: Following up - professional email essentials, follow-up emails Ünite 5 syf. 105-112
13 Ünite 6 Get What You Want: Handling Job Offers and Rejection -accepting / declining / negotiating a job offer, salary negotiations, dealing with rejection Ünite 6 syf. 113-126
14 Dönemin gözden geçirilmesi -
15 -
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics.

Önerilen Okumalar/Materyaller

www.mynextmove.org

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
-
-
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
-
-
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
-
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
1
6
6
Seminer/Çalıştay
-
-
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Final Sınavı
1
9
9
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.