ENG 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kariyer gelişimi için İngilizce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ENG 410
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri iş başvuru sürecine aşina ederek profesyonel hayatlarına hazırlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş alanında bulunan bilgileri belirleyebilir
  • Özgeçmiş hazırlayabilir
  • Iş başvuru formu doldurabilir,
  • ön yazı içeriğini blirler
  • bir iş görüşmesinin temel safhalarını belirleyebilir
  • • bir iş görüşmesinde sıkça sorulan mulakat sorularını gerekli stratejileri kullanarak cevaplandırabilir
  • bir iş görüşmesinde sıkça sorulan mulakat sorularını gerekli stratejileri kullanarak cevaplandırabilir
  • iş görüşmesi esnasında vücut dilini etkili kullanabilir
Ders Tanımı Son sınıf öğrencilerini profesyonel hayata hazırlamak için gerekli bilgi ve beceri donanımını sağlamak amacıyla, bu derste işe başvuru süreci tüm aşamalarıyla kapsanmaktadır. Bu doğrultuda iş ilanı bulma, özgeçmiş hazırlama, başvuru formu doldurma, ön yazı olgusu oluşturma, ve iş mülakataına katılma süreçleri ele alınmaktadır.Son olarak, iş mülakatından sonar gerekli olan iş teklifi değerlendirme ve red alma durumlarıyla baş etme stratejileri üzerinde durulmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç Ünitesi: What is Success?
2 Unit 1 Get to Know Yourself: Researching YOU. -Pgs. 7-15
3 Unit 2 Get Inside: Job Hunting. -Pgs. 16-21 (Job Advertisements – 2 hrs.) -Pgs. 22-24 (Cold Calling – 1 hr.)
4 Unit 2 continued Get Inside: Job Hunting -Pgs. 25-34 (Networking – 2 hrs.) -Pgs. 35-39 (Organizational Culture – 1 hr.)
5 Unit 3 Get Ready: Preparing Your Documents -Pgs. 40-52 (CVs pt. 1)
6 Unit 3 continued Get Ready: Preparing Your Documents -Pgs. 53-56 (CVs pt. 2 – 1 hr.) -Pgs. 57-61 (Job Application Forms – 2 hrs.)
7 Unit 3 continued Get Ready: Preparing Your Documents -Pgs. 62-72 (Cover Letters)
8 Unit 4 Get Ahead: Prepping for a Job Interview -Pgs. 73-88 - Job Interview Role Play practice (Personal Questions and Research Questions)
9 Unit 4 continued Get Ahead: Prepping for a Job Interview -Pgs. 89-100 (finishing the blue box at the top of page 101) -Pgs. 102-104 (First Impressions and Body Language – about 25 minutes) -Job Interview Role Play practice (Behavioral, Case, and Strategic Questions)
10 Arasınav
11 İş mülakatı - Role Play
12 Unit 5 Get a Response: Following up -P. 101 -Final Job Interview practice with their updated CVs in pairs -Pgs. 105-112
13 Unit 6 Get What You Want: Handling Job Offers and Rejection -Pgs. 113-126 -Final Job Interview Practice
14 Telafi
15 Mülakat
16 Mülakat

 

Ders Kitabı

Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
5
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
1
10
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
1
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
3
Seminer/Çalıştay
1
2
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
5
    Toplam
96

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest