PSIR 390 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Amerikan Dış Politikası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 390
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı Amerikan dış politikası hakkında tarihi ve teorik bir kavrayış sağlamaktır. Öğrenciler Amerikan dış politikasında tekrarlayan davranışları değerlendirebilecek ve Amerikan dış politikasının kapsamını kuramsal bir çerçevede analiz edebilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Amerikan dış politikasının tarihi gelişimini tartışabilecektir.
  • Amerikan dış politikasının yerel ve uluslararası kaynaklarını tanımlayabilecektir.
  • Amerikan dış politikasındaki güncel konuları tartışabilecektir.
  • Amerikan dış politikasının geleneklerini anlayabilecektir.
  • Amerikan dış politikasında karar alma sürecini tartışabilecektir.
Tanımı Ders öğrencilere Amerikan dış politikasının tarihi gelişimini ve geleneklerini tanıtarak Amerikan dış politikasında güncel konu ve sorunlara odaklanmaktadır.Ayrıca bu derste öğrencilerin Amerikan dış politikası ile ilgili güncel bir konuda 2000-2500 kelimelik "politika belgesi" yazmaları gerekmektedir. Bu bir grup çalışması olup gruplar ve konular dönemin ilk haftalarında dersi veren öğretim üyesi tarafından dağıtılacaktır.Ders ile ilgili ek okuma ve duyurular Blogy'den takip edilebilir (http://blogy.ieu.edu.tr).

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Kaufman Ch 1
2 Amerikan Dış Politikasını Anlamak Kaufman Ch 1
3 Kuruluştan İkinci Dünya Savaşı'na Kaufman Ch 2 and Ch 3
4 Soğuk Savaş I Kaufman Ch 4
5 Soğuk Savaş II Kaufman Ch 4
6 Soğuk Savaş III Kaufman Ch 4
7 I. Ara Sınav
8 Soğuk Savaş Sonrası Kaufman Ch 5 and Ch 6
9 Amerikan Dış Politikasında Güncel Konular I Kaufman Ch 7
10 Amerikan Dış Politikasında Güncel Konular II Kaufman Ch 8
11 Amerikan Dış Politikası'nın Geleceği Ek okumalar daha sonra ilan edilecektir
12 Politika Metinlerinin Sunumu
13 Politika Metinlerinni Sunumu
14 II. Ara Sınav
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı A Concise History of U.S. Foreign Policy (3rd Edition) by Joyce P. Kaufman. I expect you to do the readings as well as follow newspapers (such as The New York Times and Washington Post) and magazines (such as Foreign Affairs, Foreign Policy, Economist, The National Interest etc.) about current issues in American foreign policy.
Diğer Kaynaklar Suggested Readings I also suggest you to have a look at one or more of the following books on American Foreign Policy for relevant chapters if you need additional sources/readings for particular subjects (such as AFP during the Founding or Post-Cold War era etc.). They are all available in the library. Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold War by John Lewis Gaddis The Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and Evidence (6th Edition) edited by James M. McCormick Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World by Walter Russell Mead American foreign policy in a new era by Robert Jervis American foreign policy since World War II by Steven Hook American foreign policy: the dynamics of choice in the 21st century by Bruce Jentleson US foreign policy by Michael Cox and Doug Stokes Notes: You have to present a policy brief on a contemporary issue in American foreign policy. It will be a group project. Your groups and issues will be assigned by lecturer in the first couple weeks of the semester. More information will be provided about policy briefs during the semester. Additional readings and announcement about the course will be done via Blackboard http://ieu.blackboard.com ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned: Violations of academic honesty include but are not limited to: • Cheating or facilitating cheating • looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers • copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers • using "cheat sheet," pre-programmed calculator if not allowed by the instructor • having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper • Assistance of another person in preparation of a tem paper/homework/project if not allowed by the instructor 3 • Taking an exam for another student • Purchasing term projects or homework or other assignments • Signing in place of another student using their name/signature/student id number • Plagiarism • showing the work of another as one's own • Not properly citing an earlier own work • Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor • Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81 By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
131

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest