PSIR 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Politikada Kafkaslar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 310
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Kafkasya bölgesinin dinamiklerini etnik ve dini grupları, enerji kaynakları ve güzergahları, donmuş anlaşmazlıklarıyla açıklamak ve bölgesel güçlerin dış politikalarını bölgeyi dikkate alarak incelemek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Transkafkasya ve Kafkasya'daki etnik ve dini gruplara vakıf olabilir.
  • Büyük güçlerin bölgeyi ilgilendiren dış politikalarının tarihi perspektifini anlayabilir.
  • Türkiye-Kafkaslar ilişkilerinin dününü ve bugününü anlayabilir.
  • Bu süreçteki değişiklik ve devamlılıkları görebilir.
  • Geç Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin bölgeye dönük dış politikalarını birbiriyle ve aynı zamanda Türk diplomasisinin diğer bölgesel politikalarıyla kıyaslayabilir.
  • Kafkaslar’daki enerji politikalarının dinamiklerini anlayabilir.
Tanımı Uluslararası Politikada Kafkaslar dersi Kafkaslar’ın beşeri, siyasi ve ekonomik dinamiklerini bölgesel güçlerin yöreye dönük dış politikalarına vurguyla inceler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve ders araçlarının tanıtımı
2 Kafkaslar Tarihine Genel Bakış Vladimir Degoev, “The Caucasus: Between Three Empires”, International Affairs: A Russian Journal of World Politics, Diplomacy & International Relations, Vol. 50, Issue 1, 2004.
3 Gürcistan (Sakartvelo) Ronald Grigor Suny, The Making of the Georgian Nation, Indiana University Press, 1994.
4 Ermenistan (Hayastan) Richard Hovannisian, The Armenian People from Ancient to Modern Times, 2 vols. New York: St. Martin's Press, 1997.
5 Azerbaycan Altstadt, Audrey L., The Azerbaijani Turks, Power and Identity under Russian Rule. California: Hoover Institution Press, 1992.
6 Çeçenistan Mike Bowker, “Russia and Chechnya, the Issue of Secession”, Nations and Nationalism, Vol. 10, No. 4, 2004.
7 Arasınav
8 Kuzey Kafkaslar ve Federal Cumhuriyetler Kh. Kireyev, The North Caucasus and Geopolitical Interests of World Powers, International Affairs: A Russian Journal of World Politics, Diplomacy & International Relations, Vol. 56 Issue 1, 2010.
9 Kafkaslara Yönelik Geç Osmanlı Politikası ve Cumhuriyet Döneminde Devamı Mustafa Aydın, “Foucault's Pendelum: Turkey in Central Asia and the Caucasus”, Turkish Studies, Vol. 5, No. 2, 2004.
10 Kafkaslarda Boru Hattı Politikaları ve BTC (BaküTiflisCeyhan) Anush Begoyan, “United States Policy in the South Caucasus: Securitisation of the BakuCeyhan Project”, Iran and the Caucasus, Vol. 8, No. 1, 2004.
11 Transkafkaslar’da Ağustos 2008 Beş Gün Savaşı ve Bölgesel ve Büyük Güçlerin İlgili Politikaları Charles King, The FiveDay War, Foreign Affairs, Vol. 87, Issue 6, December 2008.
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Makaleler, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
2
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
26
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest