PSIR 309 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Örgütler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 309
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, uluslararası kapsamda dönüşen uluslarararası örgütlerin yapısını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öncelikle, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, küresel problemleri çözmek için önemli rol oynayan Birleşmiş Milletler sistemi içindeki hükümet ve hükümet dışı örgütlere odaklanılacaktır. Ders, uluslararası örgüt türlerini tanımlayacak ve onların önemli özelliklerini kolektif ve insani güvenlik, insan hakları ve insani yardım, ticaret ve kalkınma ve çevresel koruma başlıkları altında inceleyecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Uluslararası örgütlerin ortaya çıkış tarihi ile ilgili bilgi sahibi olabileceklerdir
 • Uluslararası örgütlerin, uluslararası ilişkiler kuramları kapsamındaki rolünü anlayabileceklerdir
 • Uluslararası örgütlerin işlevlerini uluslararası hukuk bakış açısından öğrenebileceklerdir
 • Birleşmiş Milletler sistemi içindeki uluslararası örgütlerin işlevlerini anlayabileceklerdir.
 • Uluslararası örgütlerin güvenlik, insan hakları, kalkınma, ticaret ve çevre konularındaki rollerini analiz edebileceklerdir
Tanımı Bu derste en önemli uluslararası örgütler tarihsel ve kuramsal bir bakış açısından açıklanacaktır. Ayrıca, uluslararası örgütlerin güvenlik, insan hakları ve insanı konular, kalkınma, ticaret ve çevre konularına yaptığı katkı incelenecektir. Öğrencilerden, (1) haftalık okumaları yapmaları, (2) dersteki tartışmalara katkıda bulunmaları ve sunum yapmaları, (3) derste verilen bilgileri ve akademik literatürdeki konuları analiz ederek içselleştirmeleri, ve (4) arasınav ve final sınavındaki sorulara uygun yanıtlar vermeleri beklenmektedir. Aşağıda, haftalık muhtemel konu ve kaynaklar listelenmiştir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Syllabus tanıtımı ve açıklanması. Syllabus ve ders kaynakçası - Öğretim üyesinin sunumu.
2 Küresel komünite - Tarihsel arkaplan Akira Iriye, 2002, Global Community: The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, Chapters 1, 2, 3.
3 Küresel komünite - Tarihsel arkaplan Akira Iriye, 2002, Global Community: The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, Chapters 1, 2, 3.
4 Rejimler ve kurumlar J. Samuel Barkin, 2006, International Organization: Theories and Institutions, New York, Palgrave Macmillan, Chapter 3. J. Samuel Barkin, 2013, International Organization: Theories and Institutions, New York, Palgrave Macmillan, Chapter 3. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
5 Birleşmiş Milletler (BM) ve Sistemi J. Samuel Barkin, 2013, International Organization: Theories and Institutions, Second Edition, New York, Palgrave Macmillan, Chapter 5. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
6 Kolektif ve İnsani Güvenlik J. Samuel Barkin, 2013, International Organization: Theories and Institutions, Second Edition, New York, Palgrave Macmillan, Chapters 6 and 7. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
7 İnsan Hakları ve İnsani Yardım J. Samuel Barkin, 2013, International Organization: Theories and Institutions, Second Edition, New York, Palgrave Macmillan, Chapter 8. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
8 Ticaret ve Kalkınma J. Samuel Barkin, 2006, International Organizations, Theories and Institutions, New York: Palgrave-MacMillan, Chapters 8 and 9. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. Guy Fiti Sinclair, 2017, To Reform the World: International Organizations and the Making of Modern States, Oxford: Oxford University Press, Part III.
9 Arasınav
10 Çevresel Koruma J. Samuel Barkin, 2013, International Organization: Theories and Institutions, Second Edition, New York, Palgrave Macmillan, Chapter 12. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
11 Avrupa Birliği Charlotte Bretherton and John Vogler, 2006, The European Union as a global actor, New York: Routledge. Knud Erik Jørgensen (ed.), 2009, The European Union and International Organizations, New York: Routledge.
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
 • Akira Iriye, 2002, Global Community: The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World, Berkeley and Los Angeles, University of California Press. ISBN-13: 9780520231276.
 • Charlotte Bretherton and John Vogler, 2006, The European Union as a global actor, New York: Routledge. ISBN-13: 9780415282444.
 • J. Samuel Barkin, International Organizations, Theories and Institutions, New York: Palgrave-MacMillan, 2013 ISBN-13: 9781137356734.
 • Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, USA: Pearson Education, 2012. ISBN-13: 978-0205075874.
 • Kelly-Kate S. Pease, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century , Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003. ISBN-13: 978-0132285339.
 • Knud Erik Jørgensen (ed.), 2009, The European Union and International Organizations, New York: Routledge. ISBN-13: 978-0415599535. 
 •  
 •  
Diğer Kaynaklar
İlgili uluslararası örgütlerin (Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, NATO, AGİT, Avrupa Konseyi, Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Yeşil Barış gibi) resmi internet siteleri. Öğretim üyesinin sunumları, öğrenci sunumları.


 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest