PSIR 309 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Örgütler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 309
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, uluslararası kapsamda dönüşen uluslarararası örgütlerin yapısını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öncelikle, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, küresel problemleri çözmek için önemli rol oynayan hükümet ve hükümet dışı örgütlere odaklanılacaktır.Uluslararası güvenlik, bölgesel güvenlik, sosyal ve insani konular, gelişim ve ticaret konuları altında çeşitli uluslararası örgütler( başta BM, NATO ve AB olmak üzere) tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası örgütlerin tarihsel oluşumu ile lgili bilgi sahibi olabileceklerdir
  • Uluslararası örgütlerin, uluslararası ilişkiler kuramları kapsamındaki rolünü anlayabileceklerdir
  • Uluslararası örgütlerin işlevlerini uluslararası hukuk bakış açısından öğrenebileceklerdir
  • Uluslararası örgütlerin güvenlik ve insan hakları konularındaki etkilerini ve işlevlerini öğrenebileceklerdir
  • Uluslararası örgütlerin gelişme, ticaret ve çevre konularındaki etkilerini ve işlevlerini analiz edebileceklerdir
Tanımı Bu derste küresel yönetişimde etkin olan uluslararası örgütler, kurumlar ve rejimler tarihsel, kuramsal ve siyasi bağlamlarında değerlendirilecektir. Bu süreçlerin gözlemlendiği ekonomi, güvenlik, çevre ve insan hakları alanlarındaki yönetişim faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Tanım, Sınıflandırma ve Kuramsal Bakış Açısı Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, pp. 1-14.
3 Güvenlik: BM'nin Oluşum Süreci • Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, pp. 111-156. • UN Charter
4 Güvenlik: BM'nin Evrimsel Süreci Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, pp. 111-156. • UN Charter
5 Güvenlik: BM'nin İşlevleri Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, pp. 111-156. • UN Charter
6 Bölgesel Güvenlik: NATO, Tarihi ve Yapısı Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Second Edition, pp. 128-154.
7 Bölgesel Güvenlik: NATO, Operasyonları ve Misyonları Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Second Edition, pp. 128-154.
8 Ara Sınav I
9 İnsan Hakları ve İnsani Konular (UNHCR) Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, pp. 263-300.
10 İnsan Hakları ve İnsani Müdahale Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, pp. 263-300.
11 Gelişme ve Ticaret: Dünya Bankası ve IMF • J. Samuel Barkin, International Organizations, Theories and Institutions, pp. 91-112. • Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, pp. 25-30.
12 Gelişme ve Ticaret: WTO ve OECD J. Samuel Barkin, International Organizations, Theories and Institutions, pp. 91-112. • Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, pp. 25-30.
13 Ara Sınav II
14 Çevre Konuları • Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, pp. 227-254.
15 Final Sınavı (TBA)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
  • Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, USA: Pearson Education, 2012.
  • Kelly-Kate S. Pease, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century , Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003.
  • J. Samuel Barkin, International Organizations, Theories and Institutions, New York: Palgrave-MacMillan, 2006
Diğer Kaynaklar

Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned. Violations of academic honesty include but are not limited to cheating or facilitating cheating, looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers, copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers, using "cheat sheet," having someone else prepare the written assignment or homework or letting others use one’s homework/term project/paper,  assistance of another person in preparation of a tem paper/homework/project if not allowed by the instructor, ordering/purchasing term projects or homework or other assignments, signing in place of another student using their name/signature/student id number, plagiarism, showing the work of another as one's own, not properly citing an earlier own work, submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor, inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet.

Violations of academic honesty could result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81 . By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
24
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest