İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

İzmir Ekonomi Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü

Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova - Izmir - TÜRKİYE

Tel : +90 (232) 279 25 25
Fax: +90 (232) 279 26 26

 
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Filiz Başkan
filiz.baskan@ieu.edu.tr

Sekreter
Ayça ERDEM BOYACI
ayca.erdem@ieu.edu.tr

Tel : 0 232 488 81 26  

Facebook adresimiz: https://www.facebook.com/ieu.psir.ba

Twitter adresimiz: https://twitter.com/IEU_SBUI